3R - Rengjør rør og radiatorer

Tilbake til list Back

Fjerner rust, kalk, biofilm og bakterier. Rust og kalk virker isolerende slik at full effekt ikke oppnås av varme-/kjøleanlegget.

Ved dårlig sirkulasjon reduseres effekten mye. Rene rør og radiatorer reduserer driftsutgiftene betraktlig. 3R løser opp rust og kalk til microsmå partikler som lett skylles ut.

Kan brukes på:
sentralanlegg for varme, varmevekslere, fyrkjeler, kjøletårn, avløpsrør tett med kalk eller rust, vannbåren gulvvarme, drikkevannsrør der det er mulig for skylling av røret, varmtvannsberedere, radiatorer og kjøleanlegg på motorer.

NOBB nr. 46181936 / NRF nr. 9815581 / Art.nr. 120 / Emb. 3 x 5 liter.

Mer info om produktet
Skånsom mot pakninger og metaller som brukes til formålet
3R kan skylles i avløpet etter bruk, ikke spesialavfall
Gjør fullstendig rent og desinfiserer og fjerner lukt